Intex, jako Firma projektowo - innowacyjna, rozpoczął działalność w 1987 roku. W pierwszym okresie działania firmy powstało szereg rozwiązań, know - how oraz projektów wynalazczych, z których kilka zostało zgłoszonych do opatentowania.

Od 1990 roku nastąpiła specjalizacja działalności Firmy w zakresie: dostaw i serwisu wyposażenia magazynów, w tym wózków widłowych, paletowych i innych, platform i mostków przeładunkowych, regałów magazynowych, wciągników, kół jezdnych
i zestawów kołowych, uszczelnień technicznych, półwyrobów i wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy oraz w zakresie projektowania magazynów i konstrukcji nowych wyrobów.

Intex posiada autoryzowany serwis wózków widłowych i wyposażenia magazynów.

Intex podejmuje się również dostaw wózków i wyposażenia nietypowego na indywidualne zamówienia odbiorców.

Biuro techniczno - handlowe firmy służy pomocą i doradztwem w zakresie swoich specjalności.